Hisakazu Shimizu, Saskia Copper, Yumiko Seki
share