Goed Industrieel Ontwerp 2001
De door Flex Development ontwikkelde "Transport Tray" voor Coca-Cola flessen is een goed voorbeeld van de trend tot efficiëntere en intelligentere verpakkingen. Het nieuwe systeem vereenvoudigt de vele logistieke handelingen die nodig zijn om een Coca-Cola product van de bottelarij naar de winkelvloer te transporteren. Het tray-concept dat in opdracht van Wavin Trepak heeft ontwikkeld, is door de initiatiefnemers (Albert Heijn en Coca-Cola Nederland) gekozen als het systeem dat zij de komende jaren gaan gebruiken. Inmiddels hebben ook andere grote frisdrankproducenten zich aangesloten bij het systeem. De jury juicht het toe dat de voedingsmiddelenbranche en de retailsector zo intensief samenwerken om te komen tot intelligente systemen, die de efficiency verhogen en een aanzienlijke verlaging van de belasting van het milieu betekenen.