pastcomingfairsworksnewslettercontactsearch

Comic Strip of wood

Tracy Metz, NRC Handelsblad, February 2, 2013

The craftsman and the artist: Sebastian Wrong and Richard Woods are a good duo. They work together regularly since 2003 and now present at Galerie Vivid in Rotterdam their latest work at the interface of art and design: a series 'Bentwood Tables' and four 'Studio Chairs'.
Late last year VIVID showed the tables at Design Miami and sold immediately ten.
The cocktail tables have something of a colorfull painted stack of film cans. Englishman Sebastian Wrong-craftsman-had seen in a furniture factory in the Italian Udine how long pieces beech wood were soften with steam and then been curved with steel clamps. This low-tech method from the nineteenth century was invented by Thonet. "The wood of these tables is unprocessed," says Wrong from his studio in London. "It has nothing of the refinement that you normally associate with furniture that are made in limited numbers. It is what it is. "
With this raw, natural surface Richard Woods adds a different layer: he paints the wood with noisy, almost cartoonish prints in various wild colors. Five of those wooden circles, plus a sheet of colored glass form the table. Through that glass the wood on the inside is still visible.
"An honest construction," says Wrong.
Sebastian Wrong was a founding member of the special furniture company Established & Sons, known for its advanced design and materials. In addition, he taught at the Royal College of Art and in 2011 he founded the Wrong Shop. "I wanted a free platform where I can show and sell work that I like, experimental pieces of myself but also from other designers." That are, apart from furniture, drawings, for example, from the French furniture designers and brothers Ronan and Erwan Bouroullec. He has also just started a new collaboration with the Danish company Hay. For their new office in London, he designs new lamps and a range of new products that will be launched in September at the London Design Festival.

Lichtenstein in 3D
Richard Woods calls his painted 'prints', that look like wooden planks or bricks, 'logos of reality'. His work has been described as 'Roy Lichtenstein in three dimensions', referring to the American artist who uses comics for his large canvases. Woods did commissions that included complete interiors, all done with multi color prints on walls, shutters and floors sometimes after that combined with traditional Persian rugs.
In that wealthy collector audience in Miami, where the Bentwood tables were so popular, his funny, provocative work was already known. For example: the holiday home of the New York collector, entrepreneur and writer Adam Lindemann. Woods transformed this into a fake timbered Tudor house. This project was also the reason for Sebastian Wrong to contact Woods.
Their new Studio Chair is much simpler in form than the Bentwood table, "even rawer" in the words of Wrong. Clean, clear, like a child would draw a chair. Of course, this chair is a functional piece of furniture, but also a statement about how art, design and craft come together. According to Wrong the chair is intended to be a canvas for Woods' painting. "These are chairs that many rich people will abhor. No gold, no leather. An anti-chair.


Stripverhaal van hout

Tracy Metz, NRC Handelsblad, 2 februari 2013

De ambachtsman en de kunstenaar: Sebastian Wrong en Richard Woods zijn een goed duo. Ze werken sinds 2003 regelmatig samen en presenteren nu bij de Rotterdamse galerie Vivid hun nieuwste werk op het raakvlak van beeldende kunst en vormgeving: een serie ‘Bent Wood tables’ en vier ‘Studio Chairs’.
Eind vorig jaar toonde Vivid de tafels op de designbeurs in Miami en verkocht er meteen tien.
De borreltafels hebben iets weg van een bont beschilderde stapel filmblikken. Engelsman Sebastian Wrong –de ambachtsman –had bij een meubelfabriek in het Italiaanse Udine gezien hoe lange stukken beukenhout met stoom zacht worden gemaakt en dan in stalen klemmen worden rondgebogen. Deze low-tech werkwijze is in de negentiende eeuw door meubelfabrikant Thonet uitgevonden. „Het hout van deze tafels is onbewerkt”, zegt Wrong vanuit zijn studio in Londen. „Het heeft niets van de verfijning die je normaal gesproken associeert met meubels die in beperkte oplage worden gemaakt. Het is wat het is.”
Aan dat ruwe, natuurlijke oppervlak voegt Woods een heel andere laag toe: hij beschildert dat hout met luidruchtige, bijna cartooneske houtprints in uiteenlopende wilde kleuren. Vijf van die houten cirkels op elkaar, plus een blad van gekleurd glas zijn een tafel. Door dat glas heen is het hout aan de binnenkant nog steeds te zien.
„Een eerlijke constructie”, zegt Wrong.
Sebastian Wrong was medeoprichter van het bijzondere meubelbedrijf Established & Sons, dat bekend staat om zijn vooruitstrevende vormgeving en materiaalgebruik. Daarnaast gaf hij les aan de Royal College of Art en in 2011 richtte hij Wrong Shop op. „Ik wilde een vrij platform waar ik werk kan tonen en verkopen dat ik mooi vind, experimentele stukken van mezelf maar ook van anderen.” Dat zijn behalve meubels ook tekeningen, bijvoorbeeld nu van de Franse meubelontwerpers en broers Ronan en Erwan Bouroullec. Hij is ook net een nieuwe samenwerking begonnen met het Deense bedrijf Hay. Voor hun nieuwe vestiging in Londen gaat hij verlichting ontwerpen en een nieuwe reeks producten die in september worden gelanceerd op het London Design Festival.

Lichtenstein in 3D
Richard Woods noemt zijn geschilderde ‘prints’, die lijken op hout of baksteen, ‘logo’s van de werkelijkheid’. Zijn werk is weleens omschreven als ‘Roy Lichtenstein in drie dimensies’, verwijzend naar de Amerikaanse kunstenaar die striptaferelen tot grote doeken opblies en inkleurde. Woods heeft in opdracht zelfs hele interieurs gedaan, kakelbont, met houtprints geschilderd of met stempels gedrukt op wanden, rolluiken en vloeren waar dan weer traditionele Perzische tapijten overheen liggen.
Bij dat vermogende verzamelaarspubliek in Miami, bij wie de Bent Wood-tafels zo in de smaak vielen, was zijn grappige, provocerende werk al bekend. Het vakantiehuis van de New Yorkse verzamelaar, entrepreneur en schrijver Adam Lindemann bijvoorbeeld:Woods toverde het om tot een nep Tudor-huis met vakwerk. Dat project was overigens voor Sebastian Wrong de aanleiding om contact met Woods te zoeken.
Hun nieuwe Studio Chair is nog veel simpeler van vorm dan de Bent Wood tafel, „nog rauwer” in de woorden van Wrong. Recht, strak, zoals een kind een stoel zou tekenen. Natuurlijk is deze stoel een functioneel meubelstuk, maar tegelijkertijd is die een statement over de manier waarop kunst, design en ambacht in elkaar overvloeien. Volgens Wrong is de stoel vooral bedoeld als een canvas voor Woods’ beschildering. „Het zijn stoelen die veel rijkaards zullen verafschuwen. Geen goud, geen leer. Een anti-stoel.

Richard Woods & Sebastian Wrong

January 27 - March 17, 2013


Galerie VIVID is proud to present new works by Richard Woods and Sebastian Wrong

Right after the succesfull launch of the four Bent Wood Tables at Design Miami VIVID will present these colorful tables in Rotterdam.
Rotterdam will also have the premiere of a new chair by this duo.

   
   
   
   
   
 
 
share